Ny leder av Akuttnettverket

Torfinn Hynnekleiv tok 1. februar 2016 over som leder av akuttnettverket. 

Torfinn Hynnekleiv tiltrådte som leder av akuttnettverket 1. februar, etter Torleif Ruud. Hynnekleiv har vært medlem av rådet siden 2009, som representant fra Sykehuset Innlandet. Hynnekleiv vil fra 29. mars tiltre stilling som forsker og fagutvikler ved Ahus, FOU-avdelingen psykisk helsevern, og ledelse av akuttnettverket vil være en av hans oppgaver. 

Torleif Ruud var initiativtaker til akuttnettverket, og har vært leder av nettverket fra oppstarten i 2009. Vi takker Torleif for innsatsen :-)

Rådets sammensetting