Deltakende enheter

Så godt som alle landets helseforetak deltar på akuttnettverkets samlinger.

Så godt som alle landets helseforetak deltar på akuttnettverkets samlinger.
Høsten 2016 er disse helseforetakene representert:

Helseforetak

Akuttavd. voksne

Akutteam voksne

Akuttenhet/team Barn og unge

Akershus universitetssykehus

1

1

1

Diakonhjemmet sykehus

1

1

 

Finnmarkssykehuset

 

1

 

Helse Bergen

1

1

1

Helse Fonna

 

1

1

Helse Førde

1

1

 

Helse Møre og Romsdal

 

1

1

Helse Nord-Trøndelag

1

 

 

Helse Stavanger

1

1

 

Jæren DPS

1

1

1

Lovisenberg Diakonale sykehus

1

1

 

Nordlandssykehuset

 

1

 

Oslo universitetssykehus

1

1

1

St. Olavs Hospital

1

1

1

Sykehuset i Vestfold

1

1

 

Sykehuset Innlandet

1

1

1

Sykehuset Telemark 

1

 

1

Sykehuset Østfold

1

1

1

Sørlandet Sykehus 

1

1

 

Universitetssykehuset Nord-Norge

1

1

 

Vestre Viken

 

1

 

 

 

 

 

Antall representert pr undergruppe

16

19

10