Høring om kvalitetsarbeid

Akuttnettverkets høring våren 2015 om kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket.

Høring om kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Akuttnettverket sendte ut høring om kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket våren 2015. Høring ble gjennomføret fra 19. januar med høringsfrist 6. mars 2015.
 

Høringsinstanser var:

  • Helseforetakenes divisjoner/klinikker innen psykisk helsevern med deres akuttjenester
  • Andre virksomheter med akuttpsykiatriske tjenester og avtale med regionale helseforetak
  • Brukerorganisasjoner
  • Helsemyndigheter

Høringen gjaldt spørsmål om hvordan foretakene ønsker at deres kliniske kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i årene framover kan understøttes av bidrag fra Akuttnettverket.  Parallelt med høringen ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant personer som har deltatt i Akuttnettverket i perioden 2009-2014 om deres synspunkter på de samme tema som i høringen.

Vi takker for alle tilbakemeldinger vi har fått!

Resultatene fra høringen blir et viktig grunnlag for veivalg og prioriteringer videre i arbeidet med akuttjenestenes kvalitet. Rapporten har vært drøftet i Akuttnettverkets råd, styringsgruppe og ved nettverkssamlingen i april 2015. Resultatene fra disse prosessene gir viktige innspill til arbeidet med å utarbeide nye statutter og handlingsplaner for Akuttnettverket for perioden 2016-2020.

Eventuelle spørsmål kan stilles til Akuttnettverkets leder Torleif Ruud: [email protected]  telefon 975 46 760.

 

Høringsrapport

Høringsbrev

Høringsspørsmål