Arbeid med nye statutter for Akuttnettverket

På bakgrunn av resultatene fra høring og spørreundersøkelse arbeides det nå med nye statutter for Akuttnettverket


Rådet har gitt sine innspill til et utkast til nye statutter og styringsgruppen vil behandle et bearbeidet forslag i møte i september 2015..