2015

Høringsprosessen, spørreundersøkelsen til tidligere deltakere og rapporten fra dette arbeidet er de viktigste hendelsene i 2015