Ny medarbeider i nettverket

John Gustavsen ble ansatt i oktober som prosjektkoordinator i Akuttnettverket avdeling barn og unge.

 

    

John er utdannet klinisk vernepleier. Han jobber til daglig ved Bupa Ungdomsseksjon for øyeblikkelig hjelp i Drammen og har arbeidet der siden 2003. 

I akuttnettverket skal John arbeide med innsamling av beskrivelser av akuttenheter og team for barn og unge til nettsidene samt bidra til utvikling av nettsidene. Holde kontakt med akuttenheter og stimulere til engasjement og medlemsregistrering i akuttnettverket for akuttenheter og team for barn og unge. Arbeide med utvikling av mulige prosjekter i regi av akuttnettverket.

Har dere lokale prosjekter som dere ønsker samarbeid og utvikling rundt samt publisering gjennom akuttnettverkets sider kan John kontaktes på e-post: [email protected]