Engasjement - skjermingsprosjekt

Det er lyst ut to engasjementstillinger i Akuttnettverket for arbeid med utvikling av kunnskapsbasert og mer pålitelig måling av skjerming i døgnavdelinger i psykiskhelsevern. Dette gjelder 20-100% engasjement i tidsrommet 15.09.12 - 31.12.12.

Aktuelle arbeidsoppgaver er å:

  • Gå gjennom systematiske beskrivelser av skjerminger fra døgnposter for å identifisere indikasjoner, tiltak og andre elementer i skjerming.
  • Delta i operasjonalisering av skjerming ut fra dette.
  • Organisere prosess der døgnpostene vurderer de operasjonaliserte kriteriene.
  • Delta i skriving av rapport og vitenskapelige artikler om prosessen og resultatene.


Se hele utlysningsteksten i vedlagte pdf-fil og under ledige stillinger (Jobbsøk) på www.ahus.no

Søknadsfrist 01.09.12. Det må sendes inn elektronisk søknad fra stillingsutlysningen på www.ahus.no