Engasjement akuttenheter team barn og unge

Det er lyst ut to engasjementstillinger i Akuttnettverket for arbeid med akuttenheter og team i Psykisk helsevern for barn og unge.
Dette gjelder 20-40% engasjement 01.09.12 - 31.12.12, med mulighet for forlengelse avhengig av Akuttnettverkets budsjett for 2013.

Aktuelle arbeidsoppgaver er å:

 

  • fullføre og oppdatere en oversikt med beskrivelse av akuttenheter og team for ungdom i Norge
  • ha kontakt med akuttenheter og team om utvikling av nettverk og mulige felles prosjekter
  • bidra til informasjon på Akuttnettverkets hjemmesider
  • delta i forberedelse av arbeid med eventuelle kunnskapsoppsummeringer om akuttpsykiatriske tjenester for barn og unge og anbefalinger for slike tjenester
  • bidra til å få til brukerundersøkelser blant barn og unge og deres foresatte.

Prosjektkoordinatorene vil samarbeide med ledelsen og sekretariatet for Akuttnettverket, og med akuttenheter og team for ungdom som er med i nettverket. Se hele utlysningsteksten i vedlagte pdf-fil og under ledige stillinger (Jobbsøk) på www.ahus.no

Søknadsfrist 25.08.12. Det må sendes inn elektronisk søknad fra stillingsutlysningen på www.ahus.no