Anbefalinger for ambulante akutteam

Arbeidet med anbefalingene har vært gjort på oppdarag fra Helsedirektoratet.


Forslaget, som er oversendt til Helsedirektoratet, er utarbeidet av den arbeidsgruppa Akuttnettverket opprettet for dette. Helsedirektoratet beslutter hva de vil gjøre med forslaget, inkludert om det sendes ut på en høring.

Her kan du lese Anbefalinger for ambulante akutteam