Publikasjoner fra Høgskolen i Buskerud om akutteam

Forskningsprosjektet "Krisehåndtering og hjemmebehandling i lokalbasert psykisk helsearbeid" - KHHB

- ønsker å dele sine publikasjoner. Publikasjoner pr. 01.01.2011 i pdf
Prosjektet har startet i 2007 og avsluttes nå i oktober 2011. Finansieringen har vært fra Norges Forskningsråd og Høgskolen i Buskerud. Sistnevnte har vært en av fire samarbeidspartnere sammen med Vestre Viken HF, Mental Helse Buskerud og Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP), Buskerud. Som det vil fremgå har forskningsprosjektet publisert et mangfold av vitenskapelige artikler og bidratt til den forskningsbaserte kunnskapsutviklingen i relasjon til akutte ambulante team både nasjonalt og internasjonalt.
 

Kontakt: Professor Bengt Karlsson, e-post: [email protected]
Informasjonsside på nett : http://khhb.hibu.no