Nettverkssamling 9. og 10. april 2018

Mandag 9. og tirsdag 10. april 2018 er vårens nettverkssamling på Holmen Fjordhotell. Akuttnettverkets samlinger skal bidra til å bedre praksis og hovedtema denne gang er "SAMMEN om kunnskapen - erfaring, klinikk og forskning". Ingen kursavgift!

Se programmet her!

Påmelding her!


Hvor og når

Samlingen holdes på Holmen Fjordhotell i Asker 9. og 10. april 2018. Samlingen starter mandag kl. 10.30 og avsluttes tirsdag, med lunsj kl. 13.00.


Målgruppe

Samlingen er for ledere, fagutviklere, klinikere og andre som er opptatt av og ønsker å bidra til utvikling og kvalitetsarbeid i de akuttpsykiatriske tjenester.Tema: SAMMEN om kunnskapen - erfaring, klinikk og forskning

Fra programmet: 

 • Erfaringer som pasient i møte med psykisk helsevern og tvang
 • Bruk av tvang i psykisk helsevern- hvordan har utviklingen vært? Hva tenker vi i dag? Og hva er bakgrunn for endret tankegang?
 • Psykiateren i møte med pasienten: Blir det stillingskrig eller en meningsfull samtale?
 • Samvalg
 • E- læring om lovverk og tvang
 • Ambulant akuttbehandling. Hva sier litteraturen?
 • Kontrollkommisjonen. Pasientens eller institusjonens representant? Kontrollkommisjonens gjøremål og utfordringer, særlig med henblikk på samtykkekriteriet.
 • Min Plan – Kriseplan. Bruk av appen
 • Møte med mennesker i krise
 • Akuttpsykiatri på pasientens hjemmebane - Trenger vi bedre verktøy for å gjøre en god nok jobb?

Gjennom deling av praktiske eksempler, råd og tips for å bidra til kvalitetsforbedring av akuttpsykiatrien – og være et lærende nettverk i praksis. 

Detaljert program - pr 6. april 2018


Postere / Plakatfremvisning

Vi vil oppfordre alle innledere og deltakende enheter til å presentere sitt kvalitetsarbeid, prosjekter, ideer mm på plakater/postere.  Dette kan være prosjektideer, prosjekter under arbeid, eller ferdige arbeider eller resultater. Plakatene henges opp i fellesarealet og posterutstillingen vil være tilgjengelig fra mandag morgen til avslutning tirsdag. Vil dere delta med poster? Ta kontakt med Wenche Helleren Reichelt

Påmelding

Meld deg på HER! 

Påmeldingsfristen er torsdag 8. mars 2018. Ved påmelding skal man motta en automatisk bekreftelse.

Påmeldingen er bindende, og ikke mulig å endres etter onsdag 21. mars. Dette gjelder også for de med dagpakker. Holmen Fjordhotell sender faktura basert på bestillingen, og fakturagebyr kan tilkomme. Vi anbefaler at deltakere fra samme helseforetak oppgir identiske fakturaopplysninger, for å unngå unødvendig mange fakturaer. Eventuelle endringer må meldes skriftlig til Bodil Skiaker.

Priser

 • Full pensjon mandag og tirsdag med overnatting i enkeltrom: kr. 2.521
 • Dagpakker mandag og tirsdag (inkl. lunsj): kr. 605 pr. dag
 • Middag mandag kveld (for de med dagpakker): kr. 495
 • Overnatting fra søndag til mandag i enkeltrom: kr 1.050

Det er ingen kursavgift. Holmen fjordhotell sender faktura for opphold og dagpakker.

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon eller har noen spørsmål, ta kontakt med Torfinn Hynnekleiv.

Velkommen!