Statusrapport Akuttpsykiatri 2021

Dette er den første statusrapporten om norsk akuttpsykiatri. Rapporten har til hensikt å kartlegge status og utviklingstrekk for fagfeltet.

Aktivitetskalender

Send oss din nyhet

Send oss din nyhet om arbeid innen psykisk helsevern for barn/ungdom og voksne

SEND OSS DIN NYHET