Nettverkssamling oktober 2018

Nettverkssamling oktober 2018

22. oktober 2018 10:30 - 23. oktober 2018 13:00

Hovedtema: Mindre tvang - økt frivillighet. Fungerer lovendringene etter hensikten?

Akuttnettverkets nasjonale samling 22. og 23. oktober 2018 - Holmen Fjordhotell

HOVEDTEMA: Mindre tvang – økt frivillighet. Fungerer lovendringene etter hensikten?

Fullstendig program for nettverksamlingen oktober 2018

Foredrag i plenum mandag

 • Åpning v/Johan Siqveland, leder i Akuttnettverket

 • Opplevd tvang v/psykolog og forsker Olav Nyttingnes, Akershus universitetssykehus

 • Redusert bruk av tvangsmidler og redusert opplevd tvang i akuttpsykiatrisk avdeling i Vestre Viken v/Hanna Mantila og Terese Johnson

 • PEF, Psykoedukativt en-familiesamarbeid v/psykiatrisk sykepleier Inger Stølan Hymer og psykiater Kjetil Horn, TIPS-teamet Sykehuset Østfold

 • Pasienters bruk av psykisk helsevern de første 6 måneder etter behandling ved ambulante akutteam v/professor Torleif Ruud

Foredrag i parallellsessjoner mandag

 • Kvalitetsstandardnettverk for døgnenheter i akutt psykisk helsevern – prosjektoppdatering v/Åmund Fidjeland

 • Simulering på Akuttpsykiatrisk avdeling, OUS v/Lars Løvhaug

 • Multisenterstudien; Diskusjon omkring resultatene. Hvordan kan akutteamene monitorere sitt arbeid? v/professor Torleif Ruud

 • Ambulant akutteam, BUP St. Olavs Hospital: utvikling i et 10 års-perspektiv, og dets bidrag til å unngå tvang v/ Carl-Georg Schult-Jessen, Seksjonsleder BUP Lian St. Olavs Hospital poliklinikk
 • Vi vil, vi vil - men får vi det til?  Hvordan gjøre gode vurderinger etter endringene i Lov om psykisk helsevern? v/psykologspesialist Marthe Smørdal og overlege Marit Skrove. Begge BUP Lian, St. Olavs hospital

Foredrag i plenum tirsdag

 • Tvang med omtanke og ettertanke v/Dorte Gytri

 • Status for lovendringene sett fra Helsedirektoratet v/Seniorrådgiver - advokat Vårin Hellevik i Helsedirektoratet, Avdeling Helserett og bioteknologi

 • Riktig og kvalitetssikret bruk av tvangsmidler i Helse Sør-Øst – anbefalinger fra prosjektgruppen v/Martin Veland, Lovisenberg sykehus

 • Reduksjon i antall pasienter på TUD v/psykologfaglig rådgiver Harald Aasen, Lovisenberg DPS

 • Refleksjoner rundt erfaring med vurdering av samtykkekompetanse v/overlege Siv Elin Pignatiello, Klinikk for psykisk helsevern, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Posterutstilling

Vi vil oppfordre innledere og enhver deltakende enhet til å presentere sine tema. Dette kan være lokale ideer, prosjekter eller ferdige resultater. Plakatene henges opp i fellesarealet ved oppstart og er gjerne bemannet pausene. Ta kontakt med Bodil Skiaker

Påmelding til Akuttnettverkssamling oktober 2018

Påmeldingsfrist: torsdag 20. september 2018. Begrenset plass – førstemann til mølla!