Gå til navigasjon Gå til innhold

Undergrupper

Undergrupper med felles interesser kan møtes på samlingene og utenom samlingene og dra nytte av hverandres erfaringer og nettverkets ressurser.

Akuttavdeling for voksne

Akuttavdeling for voksne har egne parallellsesjoner under nettverkssamlinger,...

Akutteam for voksne

Akuttenhet/team for voksne har egne parallellsesjoner under...

Akuttenhet/team barn og unge

Akuttenheter og akutteam for barn og ungdom har egne parallellsesjoner under...

Brukerorganisasjoner

Brukerorganisasjonene Mental helse, Landsforeningen for pårørende i psykiatrien...