Gå til navigasjon Gå til innhold

Om oss

Akuttnettverket er et nettverk for akuttavdelinger, akutteam og andre akuttenheter innen psykisk helsevern for barn/ungdom og for voksne, samt for brukergrupper og forskningsmiljøer.

Akuttnettverkets formål

Nettverkets formål er å initiere og koordinere prosjekter og virksomhet innen...

Organisering av nettverket

Akuttnettverket er finansiert ved øremerkede midler i statsbudsjettet, og Helse...

Nettverkets råd

Rådet består av tre representanter fra hver av undergruppene a) akuttavdelinger...

Styringsgruppen

Styringsgruppen er sammensatt av representanter fra de regionale helseforetakene...

Akuttenheter i nettverket

Akuttnettverket har på sine aktiviteter og samlinger bred deltakelse av...

Ledelse og ansatte

Leder (deltid): Torfinn Hynnekleiv

Samarbeidspartnere

Her vil det komme en oversikt over samarbeidspartnere etter hvert som slike...